Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din bokning samt för att kunna genomföra din bokning. För att kunna hantera dina kundtjänstärenden, att kunna utvärdera och förbättra våra tjänster, samt för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse och för att fullgöra vårt avtal rörande genomförande av budtransporter.

Vilka uppgifter behandlas?
De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, boknings-/orderinformation, information om dina köp, information om utförd tjänst samt information om företaget du arbetar på, om du inte anlitat oss som privatperson.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar dessa uppgifter till dess att du har fått ditt ärende avklarat eller så länge som vårt samarbete pågår, och i max 7 år därefter.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@deliveryking.se