Miljöpolicy för Delivery King AB

Delivery King AB har en miljöpolicy som uppdateras på årsbasis. Vår huvudfokus är att minska utsläppen från transporter.

Delivery King AB är ett tjänsteföretag med sin verksamhet inom bud och transport, med relativt liten miljöpåverkan jämfört med till exempel tillverkningsindustrin. Vårt viktigaste ansvar när det gäller miljön är att minimera utsläppen från våra transporter i den utsträckning det går med hjälp av samlastning, miljöbilar, cykelbud, mopedbud samt genom sparsam körning.  Vi är även måna om att sätta ambitiösa miljömål och upprätta konkreta handlingsplaner, kritiskt utvärdera resultat och arbetssätt, samt agera för att uppnå våra mål.

 

Vi satsar på minskade utsläpp

Delivery King ABs miljöpolicy innebär att alla våra transport- och tjänstebilar skall vara miljöbilar. Målet är att ytterligare för varje år, minska utsläppen genom till exempel utbildning i sparsam körning och ruttoptimering.
Vi strävar även efter att minska den negativa klimatpåverkan, särskilt när det gäller energi och transporter. Vi undviker att använda miljöfarliga produkter och strävar efter att ersätta dessa med mer miljövänliga produkter, även om detta innebär högre kostnader för företaget.

Vi bidrar till återvinning och ser till att avfall hanteras på ett sätt som är säkert och miljövänligt.
Vi återvinner papper och annat material, använder webbaserade lösningar i den utsträckning det går, avseende manualer, processbeskrivningar och utbildningar, och ersätter affärsresor med videokonferenser när det är möjligt.
Vi väljer med fördel samarbetspartners som också har ett stort miljöfokus, och vi väljer att inhandla kontorsmaterial och dylikt som är miljömärkt och återvinningsbara.

Vi strävar efter att i största möjliga mån följa gällande lagar och överenskommelser och andra regelverk som verksamheten omfattas av. Vårt mål för 2018 är att genomföra vår certifiering inom ISO 14001 samt 9001, som är under pågående utveckling.


”Med gemensamma krafttag, kan vi bidra till en grönare framtid!”